TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

TSR (BSFT) Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Początki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach sięgają drugiej połowy XX wieku. W roku 1969 Steve de Shazer rozpoczął badania nad terapią krótkoterminową. Wraz z Insoo Kim Berg w 1978 roku założył Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Tu właśnie powstał model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – BSFT.  Brief Solution Focused Therapy w tłumaczeniu: Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Tearapia ta uznawana jest za jedno z wielu kreatywnych podejść w psychoterapii. BSFT rozwija się w Polsce od 1990 roku, jako podejście psychoterapeutyczne. Autorzy tego podejścia powołują się na późne prace Miltona H. Ericksona oraz metody pracy w Mental Research Institute w Palo Alto. Model terapii BSFT stale się rozwija. Dostosowuje się on do indywidualnych potrzeb klientów.Według twórców tego modelu głównymi konstruktorami metod pracy są sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni uczą co działa.

Centralna filozofia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach brzmi:

Jeśli coś działa, rób tego więcej. 
Gdy już wiemy, że coś działa: jakieś rozwiązania, zachowania są skuteczne, jesteśmy przekonani, że są one użyteczne warto je powtarzać.

Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego. 
Gdy przekonaliśmy się już, że podejmowane przez nas działania, stosowane rozwiązania, metody nie przynoszą oczekiwanych efektów warto ich zaprzestać. 
korzystnie jest mieć świadomość co działa a co nie.  Warto poszukać i skocentrować się na rozwiązaniach skutecznych, które przybliżą nas do naszego celu. 

Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.
Nie warto komplikować sytuacji. Dobrze jest zaczynać od najprostszych rozwiązań i zmieniać to co wymaga zmiany. 
Gdy wiesz, że coś działa, jest dla Ciebie użyteczne - nie zmieniaj tego.

Copyright (c) 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone. Gabinet  Psychologiczno-Terapeutyczny "Papilio"
Liczba odwiedzin: 41558