TUS Trening Umiejętności Społecznych

TUS Trening Umiejętności Społecznych


Jestem Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Zajęcia TUS to terapeutyczne zajęcia grupowe prowadzone przez specjalistę. 
Uczestnicy w poszczególnych grupach TUS są dobierani na podstawie doświadczanych trudności, wieku, poziomu rozwoju oraz mocnych stron.

Podstawowymi zagadnieniami, nad którymi pracujemy na zajęciach są:
     - rozumienie sytuacji społecznych 
     - rozpoznawanie i nazywanie emocji 
     - praca w grupie
     - rozwój umiejętności komunikacyjnych  
     - praca nad asertywnością
     - rozwój umiejętności z zakresu empatii
     - umiejętność rozwiązywania konfliktów

Prowadzę zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Do kogo skierowane sa treningi TUS?
     - do osób  z diagnozą ADHD , ADD
     - do osób  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
     - do osób  z niepełnosprawnością intelektualną
     - do osób  z zespołami genetycznymi, FASD
     - do osób  z innymi zaburzeniami rozwojowymi
     - do osób nie posiadających konkretnych zasad, akceptacji i uwagi
     - do osób z problemami w sferze społecznej, emocjonalnej, poznawczej
     - do osób wycofanych w kontaktach społecznych
     - do osób , ktore mają problemy z adekwatnym do sytuacji reagowaniem
     - do osób z niską samooceną i brakiem wiary we własne umiejętności

Copyright (c) 2022, Wszelkie prawa zastrzeżone. Gabinet  Psychologiczno-Terapeutyczny "Papilio"
Liczba odwiedzin: 26767